Soap aloe vera

Sizes Scrub salt - 300g
  Washing up - 1l
  Liquid soap - 250ml